invloed op het onderwijs, artikel van BOSK

15-03-2014 11:42

Ouders krijgen toch invloed op onderwijs aan gehandicapt kind


Persbericht ' 11-03-2014 ' BOSK, vereniging van mensen met een lichamelijke handicap


"Gelukkig staan ouders met een gehandicapt kind toch niet machteloos als schoolbesturen zonder hen bepalen waar en hoe hun kind naar school gaat", zegt Martijn Klem, ouder van een gehandicapt kind en directeur van de BOSK, de vereniging van mensen met een lichamelijke handicap. Via de site www.passendonderwijsenouders.nl krijgen ouders concrete handreikingen om invloed uit te oefenen op het onderwijs en de ondersteuning van hun kinderen. De website wordt 24 maart gelanceerd op de eerste dag van de Week van Passend Onderwijs.


Tijdens de informatieavond Passend Onderwijs op 24 maart in Utrecht, wordt een speciale website van en voor ou-ders gelanceerd. Via deze site wordt ouders concrete handreikingen geboden, waarmee zij er in hun regio voor kun-nen zorgen dat Passend Onderwijs ook past bij kinderen met een lichamelijke handicap of een andere beperking.

Veel scholen en veel ouders zijn nog niet klaar voor de wettelijke invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus, zeker niet waar het gaat om kinderen met een handicap, aandoening of chronische ziekte. Deze kinderen hebben extra ondersteuning nodig om het onderwijs te volgen dat bij hen past. Schoolbesturen en samenwerkingsverban-den moeten die ondersteuning realiseren, maar weten vaak niet wat nodig is. Ouders weten wat nodig is, maar we-ten vaak niet hoe zij formeel of informeel invloed kunnen uitoefenen.

Daarmee gaat geld verloren, en krijgen gehandicapte kinderen niet altijd passend onderwijs, zo is de overtuiging van landelijke organisaties die de ouders van kinderen vertegenwoordigen. Ouders hebben immers veel ervaring en daardoor de nodige ideeën waarmee samenwerkingsverbanden hun voordeel kunnen doen.

Om dit te veranderen lanceert de BOSK de site www.passendonderwijsenouders.nl met informatie, tips en hulpmid-delen voor ouders. Dit gebeurt tijdens de informatieavond die Ieder(in) op 24 maart organiseert. De avond is openbaar en gratis toegankelijk. Meer informatie en aanmelden: https://iederin.nl/nieuws/17019/ieder-in--organiseert-informatieavond-passend-onderwijs/

De website is ontwikkeld door de BOSK, vereniging van mensen met een lichamelijke handicap, in samenwerking met Balans, Foss, Nva en Netwerk Ouderinitiatieven. Financieel is het project mogelijk gemaakt door NSGK voor het gehandicapte kind en Johanna Kinderfonds.