Autisme vriendelijk logo

 

Weet u dat je via de Vlaamse dienst autisme een autismevriendelijk logo kunt aanvragen?

U krijgt dan een klein boekje thuisgestuurd, met een intentieverklaring die u ondertekend terug moet sturen.

Door deze verklaring zegt u:

  • Wij zijn bereid mensen met autisme te respecteren in hun anders zijn en ons daar zo goed mogelijk aan aan te passen.
  • Wij zijn bereid om een minimale kennis rond autisme te verwerven door het lezen van het zakboekje "autismevriendelijkheid.
  • Wij zijn bereid een lijst op te maken van de concrete aanpassingen die wij doen.
  • Wij zijn bereid deze aanpassingen visueel duidelijk te maken en er voor te zorgen dat de lijst makkelijk toegankelijk is voor de gebruikers.
  • Wij gaan akkoord met een bekendmaking van onze naam via het tijdschrift en de website van Autisme Centraal.

Voor meer informatie: www.autismecentraal.com

Als u de intentieverklaring heeft ondertekend, dan moet u deze samen met de lijst waarin u aangeeft welke aanpassingen u heeft gedaan, terugsturen waarna u het logo ontvangt.