happiness

19-06-2014 19:36

Happiness is not the absence of problems but the ability to deal with them. [Charles Louis de Montesquieu (1689-1755)] 

If a problem has no solution, it may not be a problem, but a fact—not to be solved, but to be coped with over time. [Shimon Peres] 

Ik was bij een congres van het Autisme Team Noord Nederland, waarin o.a. Peter Vermeulen en Annelies Spek een lezing gaven. Bij de ene lezing ging het over de algemene tevredenheid , het welzijn van mensen met ASS, bij de andere lezing ging het over autisme bij vrouwen.

Beiden waren het zeer interessante lezingen. Hoe meet je de kwaliteit van leven bij mensen met autisme? Wat is belangrijk? Een baan? Een zelfstandige woonruimte? Het hebben van veel vrienden, een relatie? En zijn die dingen voor iedereen even belangrijk? Nee dus, het is belangrijk om daarin onderscheid te maken.

Je moet je vooral richten op de vraag: wat zijn dingen die je gelukkig maken? Zelfrespect is in ieder geval belangrijk, waardering krijgen voor wat je doet, voor wie je bent. Dat geldt voor iedereen.

De lezing van Annelies ging over autisme bij vrouwen. Autisme bij vrouwen valt veel minder op omdat zij vaak beter in staat zijn hun problemen te camoufleren, ze zijn vaak handiger in het compenseren.  Dit kost alleen extreem veel energie. Je ziet bij vrouwen veel vaker dan bij mannen bijkomende problemen zoals depressie, burn out of angststoornis.

Ik vraag me af of daar een verband in zit? Heel erg je best doen om aangepast gedrag te vertonen, wat levert dat op? Een “normaal” leven? Ten koste van wat?

Hoe kun je zelfrespect hebben als “men” vindt dat je je meer moet aanpassen? Dat je meer je best moet doen om “normaal” te zijn? Dat je eigenlijk niet goed bent zoals je bent, omdat je op deze manier niet goed mee kan draaien in de maatschappij?

Door je autisme loop je waarschijnlijk tegen meer problemen op, hoe je daar mee om kunt gaan, dàt is belangrijk om te leren.

Maar aan je autisme kun je niets veranderen, dat heb je, en dat zal altijd blijven. Dat is een feit. Niet iets wat je op kunt lossen door “aangepast gedrag” aan te leren.

Volgens mij is dat een verschillend iets. Je wilt graag geaccepteerd en gewaardeerd worden, net als iedereen.  En je wilt respect hebben voor jezelf, zonder jezelf geweld aan te doen, zonder jezelf in allerlei bochten te wringen om iemand te worden die je niet bent.

Wat is wijsheid?

Een goede week gewenst

Karen