thema avond over gelijke behandeling in passend onderwijs

29-09-2014 08:39

In Nederland is er wetgeving over “gelijke behandeling”. In het onderwijs moeten we kinderen soms ongelijk behandelen om ze gelijke kansen te geven. Eigenlijk is gelijke behandeling dus een bijzondere term. Het ouderplatform Volgbaar Onderwijs (voorheen HAVOplus) organiseert op donderdagavond 9 oktober 2014 een thema-avond over (on)gelijke behandeling.

•    donderdagavond 9 oktober 2014
•    Zernike College, Rummerinkhof 8 in Haren
•    19.30-22.00 uur (19.00 deur open)
•    toegang € 2,50 aan de zaal te voldoen

Voor meer informatie: https://www.volgbaaronderwijs.nl/cms/page.php?30