Review

14-05-2014 20:11

Beste Karen en Stefan,

Jullie hebben voor onze derde jaars PABO Hogeschool Utrecht in Amersfoort een enorm inspirerende voorlichting gegeven over autisme. Het heeft ons inzicht gegeven in de "theory of the autistic mind", oftewel hoe een autist in een bepaalde situatie denkt t.o.v. hoe we zelf denken. Dit heeft ons goede handvatten gegeven waar we in ons onderwijs meer op moeten inspelen en wat we moeten faciliteren, zodat niet alleen autisten, maar ook andere kinderen met bepaalde structuurbehoeftes goed tot leren kunnen komen.
Hartelijk dank!

Sonja van Aart- docent Onderwijskunde en Pedagogiek